วิศวกรจัดซื้อ-โยธา (ขอนแก่น)

หางาน งานว่าง วิศวกรจัดซื้อ-โยธา (ขอนแก่น)

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด – จังหวัดขอนแก่น – บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบในงานอาคารและระบบประกอบอาคาร มานานกว่า 25 ปี มีโครงการต่างๆมากมายประจำที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย และงานบริการด้านโรงแรม วิศวกรจัดซื้อ-โยธา (ขอนแก่น) 1. ตรวจสอบรายละเอียดและสอบราคา เปรียบเทียบราคา 2. จัดทำสรุปรายละเอียดสินค้าและทำการวิเคราะห์ Supplier คัดเลือรายที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านราคา คุณภาพ และบริการ 3. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ 4. จัดทำรายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน หรือเอกสารประกอบการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปร…ะสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม การส่งสินค้า 6. ติดตาม และวัดคุณภาพสินค้า บริการ ให้เป็นไปตามระยะประกัน 7. สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่ามากที่สุดต่อองค์กร มีการติดตามและรายงานผล อัตรา 1 เงินเดือน 20,000 – 25,000 คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 3. มีความรู้ด้านโยธาและสถาปัตยกรรม 4. มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น วิธีการรับสมัครงาน บริษัท วรนิทัศน์ จำ…

4 September 2015 | 5:01 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments