วิศวกรจัดซื้อ

รับสมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรจัดซื้อ

Cp All PCL – ยานนาวา, กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือกพัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ พัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ร่วมกับการดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท QUALIFICATIONS วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิก, อุตสาหการ ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออุปกรณ์ 3 ปีขึ้นไป ประเภทธุรกิจ วิศวกรรม SKILLS PREFERRED Business: Management Engineering: Civil Engineering… Engineering: Electronics Business: Procurement Engineering: Mechanical EXPERIENCE REQUIRED: 3 ปี EDUCATION PREFERRED คณะวิศวกรรมศาสตร์ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY…

1 December 2017 | 8:46 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments