วิศวกรซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่โรงงาน PCF คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

สมัครงาน งานใหม่ วิศวกรซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่โรงงาน PCF คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

แสนสิริ – ตำบลลำลูกกา, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – ของเครื่องจักรเป็นอย่างดี 4.มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5.สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ 6.ทำงานเป็นกะได้ สถานที่ทำงาน : โรงงาน Precast คลอง 10 ลำลูกกา ปทุมธานี…1.ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อลด Breakdown Time ของเครื่องจักร 3.ดำเนินการจัดทำระบบ Spare Part Inventory ของเครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอ และทันต่อการใช้งาน 4.ควบคุมการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆ ภายในแผนก คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Electronic 3.มีความรู้ด้านเครื่องมือด้านการอ่านแบบด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และมีความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงาน…

18 May 2017 | 6:22 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments