วิศวกรซ่อมบำรุงโรงงาน (ประจำที่ใดที่หนึ่ง จ.นครราขสีมา / กาฬสินธุ์)

หางาน หางานใหม่ วิศวกรซ่อมบำรุงโรงงาน (ประจำที่ใดที่หนึ่ง จ.นครราขสีมา / กาฬสินธุ์)

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – , we are looking for the candidates who have potential to grow their capability to join our team as the following qualification : สวัสดิการ Social Fund Medical Care Provident Fund Group health Insurance Other welfares will advise to appoint date ตำแหน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุงโรงงาน (ประจำที่ใดที่หนึ่ง จ.นครราขสีมา / กาฬสินธุ์) รายละเอียดของงาน ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน จ.นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย วางแผนประจำปีในการซ่อมบำรุง วิเคราะห์ แก้ปัญหาและรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ดูแล…ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน จ.กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย วางแผนประจำปีในการซ่อมบำรุง วิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำ จ.นครราชสีมา, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 27-40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร และ/หรือระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถจัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้า…

20 January 2017 | 11:02 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments