วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์

รับสมัครงาน กำลังหางาน วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – จังหวัดกาฬสินธุ์ – รบริการระบบสารสนเทศ แบบครบวงจร วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ รับผิดชอบควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักร ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์ สวัสดิการ สวัสดิการของบริษัทมีดังต่อไปนี้ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตรวจสุขภาพประจำปี มีกระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / นอนโรงพยาบาล กองทุนทดแทน กิจกรรมสันทนากา…ะ คุวบคุมงานให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดได้ 7. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 8. ามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับรถ 9. มีทักษะการบริหาร จัดการ วางแผนงาน ดูแลภาพรวมของงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม 10. สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน บ.ศรีตรังฯ สาขากาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ วิธีการรับสมัครงาน 1 สมัครผ่าน Jobth.com 2 สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส…

29 October 2015 | 3:03 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments