วิศวกรซ่อมบำรุง_กระบวนการผลิต (โรงงานเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)

งาน งานว่าง วิศวกรซ่อมบำรุง_กระบวนการผลิต (โรงงานเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา – ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ังงานให้เหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง, อายุ 25-37 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์การผลิต, ทำ PM เครื่องจักร หากมีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตอาหารแช่แข็ง หรือธุรกิจอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ ม…ีทักษะการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา, คล่องตัว, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, สามารถปฏิบิติงานร่วมกับทีมงานช่างได้ สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี หากมีที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณบุปผา อภิสิทธิ์ โทร : 02-385-3038 ต่อ 430…

16 January 2018 | 11:56 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments