วิศวกรบำรุงรักษา (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี)

งาน ค้นหางาน วิศวกรบำรุงรักษา (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ี คุณภาพ และพร้อมจะเติบโตไปพร้อมๆ กันกับเรา วิศวกรบำรุงรักษา (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 25 ต.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.กำหนดแผน-ติดตามผลพร้อมประเมินผลการ PM ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้า อาคาร พื้นที่ เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้ และสวยงาม 2.ประเมินงานซ่อมทั้งงานระบบและอาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสม 3.กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ Spare Part ขอ…งเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.เจรจาต่อรอง Supplier เพื่อให้ได้งานและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 5.จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6.สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบำรุรักษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อกหนดเป็นมาตราฐานการปฏิบัติงาน สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.ค่ารักษาพยาบาล 2.โบนัส 3.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 4.โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…

25 October 2015 | 10:46 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments