วิศวกรประจำฝ่ายอาคาร

งาน มองหางาน วิศวกรประจำฝ่ายอาคาร

Bangkok Bank Pcl – บางรัก, บางรัก, กรุงเทพฯ – Responsibilities วิศวกรงานบริหารทรัพย์สิน: จัดทำงบประมาณ ควบคุมการลงทุนก่อสร้าง วิเคราะห์เปรียบเทียบ ประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง วิศวกรออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง: ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและกำหนดแนวทางบำรุงรักษา อาคารต่างๆของธนาคาร รวมถึงประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาให้ทำงานตามขอบเขตและมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย: ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเรื่องการจัดกา…รอาคาร พลังงานและด้านความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน ควบคุมติดตามรวมถึงวิเคราะห์และนำเสนองานด้านชีวอนามัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ธนาคารจัดจ้าง ช่างเทคนิคควบคุมระบบอาคารอัตโนมัติ: ควบคุม ดูแลการทำงาน และบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติต่างๆ ของอาคารสำนักงาน และสาขาทั้งพื้นที่นครหลวงและต่างจังหวัด เช่น ระบบ Intrusion Detection / Access Control / CCTV / Fire Alarm Qualifications เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า แล…

15 December 2016 | 8:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments