วิศวกรประจำสำนักงาน

งาน มองหางาน วิศวกรประจำสำนักงาน

จังหวัดชลบุรี – บ.แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด รับเหมาก่อสร้าง บ.แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 31/117 ม.2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel : 02-9695005,091-8128883-4 FAX : 02-9696912 E-mail : Website : วิศวกรประจำสำนักงาน คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 3. มีประสบการณ์ด้าน Shop Drawing, แผนงาน, รายงานด้านงานโยธา มาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ ด้านจัดทำรายงาน ผลงาน การนำเสนอผลงาน…ประจำเดือน, การขออนุมัติ, การควบคุมเรื่องแบบก่อสร้าง และเอกสารในโครงการ อย่างน้อย 2 ปี 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Project , Auto CAD 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 7. สามารถทำงานที่จังหวัด ชลบุรี ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 2. จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร และกำลังคน 3. เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 4. รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 5. ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน 6. คว…

29 January 2017 | 11:38 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments