วิศวกรประจำโครงการตราด

งาน ค้นหางาน วิศวกรประจำโครงการตราด

หจก.บุญชอบการประปา – จังหวัดตราด – หจก.บุญชอบการประปา หจก.บุญชอบการประปา เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา รวมทั้งวางท่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และก่อสร้างแหล่งน้ำดิบ ให้กับกรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา หจก.บุญชอบการประปา ประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการติดตั้งระบบประปาทุกชนิดอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความพร้อมทั้งเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความชำนาญ ภายใต้หลักดำเนินการธุรกิจที่ยึดหลักในการบริหารกิจการที่ดี คือ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ วิศวกรประจำโครงการตราด… ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จ. ตราด ให้เป็นไปตามแผนงาน อัตรา : 1 เงินเดือน : – สวัสดิการ : – ประกันสังคม – โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. – ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. – สามารถถอดแบบและปริมาณราคาได้ 3. – มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน 4. – มีใบ กว. 5. – หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : ส่ง เอกสารให้ครบถ้วน ประวัติ วุฒิการศึกษา ใบกว บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากมีประสบการณ์ทำงาน (แนบใบผ่านงานมาด้วย) สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้าง จ. ตราด…

10 July 2017 | 5:18 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments