วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

สมัครงาน งานว่าง วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – greatness together, we are RED BULL วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี) รายละเอียดงาน : 1.ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการ เพื่อจัดทำราคาให้ละเอียด 2.ถอดปริมาณอุปกรณ์จากแบบและขอราคาจากร้าน ,รวบรวม ใบเสนอราคา 3.จัดทำต้นทุนของระบบราคางานก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณ 4.จัดทำใบเสนอราคาแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ 5.จัดทำแผนงาน Ms Project 6.ประเมินผลงาน ,ปริมาณ และตรวจสอบ Payment เพื่อเสนออนุมัติ ึ7.จัดทำรายงานผล,ปัญหา,อุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จ…ังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 2. ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 3. มีทักษะการตรวจสอบปริมาณงาน (QS) 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Ms Office ,Ms Project ,Autocad 5. มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา (ก.ว.) 6. มีหอพักพนักงาน ,ระยะทางห่างจากเขตมีนบุรี ุ60 กม. 7. ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (6 วัน/สัปดาห์) ที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 8. ติดต่อ : คุณภีมพล สวัสดิ์แก้ว โท…

9 September 2015 | 6:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments