วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / Products design and development engineer

งาน หางาน วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / Products design and development engineer

บริษัท แอลเอสเอ ปรื้นแพค อัลลายแอนซ์ จำกัด – ตำบลสามโคก, อำเภอสามโคก, จังหวัดปทุมธานี – ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มีประสบการณ์ทำงานด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หรือไดคัท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้งานโปรแกรม Computer ได้ดี – ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) – เพศ ชายหรือหญิง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน – ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 1.3 เงินเดือน เริ่มต้นที่ 14,000.00 -25,000.00 บาท พร้อมสวัสดิการ โบนัส และอื่นๆ สวัสดิการบริษัท – OT, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, Bonus – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสุขภ…1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ – ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Label and Precision die cut parts) – ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตหรือเทคนิคการพิมพ์และไดคัท เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า – จัดหาวัสถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและต้นทุนต่ำเพื่อความได้เปรียบในการแข็งขันของบริษัท – คำนวนต้นทุนสินค้าและให้คำแนะนำกับฝ่ายขายในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม – ให้คำแนะนำกับฝ่ายขายและลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอลของผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน 1.2 คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการพิมพ…

8 August 2017 | 7:41 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments