วิศวกรระบบประกอบอาคาร / M&E Engineer

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกรระบบประกอบอาคาร / M&E Engineer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะสถาน – พระโขนง, กรุงเทพฯ – บางนา, กรุงเทพฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะสถาน บูรณะสถาน เป็นผู้ให้บริการงานออกแบบ และก่อสร้าง โครงการส่วนใหญ่ เป็นประเภทพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งบูรณะสถานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า ในฐานะผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง วิศวกรระบบประกอบอาคาร / M&E Engineer 1. ออกแบบ /คำนวณงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และควรมีทักษะในการออกแบบระบบประกอบอาคารอื่น ๆด้วย 2. เขียนแบบ / ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างได้เป็นอย่างดี / จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3. ควบคุม /ตรวจสอบการก่อสร้างในส่วน…ของวิศวกรรมงานระบบให้เป็นไปตามแบบรูปข้อกำหนด 4. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และเครื่องปรับอากาศ *ปฏิบัติงานโดยประสานงานร่วมกับส่วนงานโครงสร้าง, สถาปัตย์ และ/หรืองานตกแต่งภายใน อัตรา 1 เงินเดือน Na. สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 2. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 3. ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 4. Incentive Bonus 5. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 6. ลาบวช/ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ ลาแต่งงาน ฯลฯ ** มีการพิจารณาปรับเงินเดือนทุก ๆปีการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. + ปว…

22 October 2015 | 7:43 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments