วิศวกรระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Engineer-Enterprise Resource Planning)

งาน มองหางาน วิศวกรระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Engineer-Enterprise Resource Planning)

Bangkok Expressway and Metro PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities ออกแบบระบบ, สร้างระบบใหม่, บำรุงรักษาระบบเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Admin) ทำการศึกษาระบบเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต Qualifications เพศชาย / หญิง อายุ 24-32 ปี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกร ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในด้านงานซ่อมบำรุง และหรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงาน ‘ของระบบเครื่องจักร ผู้สม…ัครที่มีความรู้ในด้าน ERP Software, Programming, ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ถ.พระราม 9) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Engineering: SAP System SKILLS PREFERRED Business: Management IT: Network Programming General Skills: Good Communication Skills General Skills: Enthusiastic General Skills: High Responsibilities Job Objective: Ability to travel…

6 October 2016 | 7:48 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments