วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

งาน งานใหม่ วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

กรุงเทพฯ – บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าระหว่างสถานีในเมืองและสถานีสุวรรณภูมิ ( Airport Rail Link ) เป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับของ กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานจำนวนมาก สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) เงินเดือน(บาท) : 16,500+ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สนับสนุนงานวางแผน ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบ กา…รดำเนินการในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.ตรวจสอบดูแลและรายงานผลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาเสนอบังคับบัญชา 3.จัดทำข้อมูลและรายละเอียดการทำงานและบริหารสัญญาของบริษัทคู่สัญญา 4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในแผนก และหน่วยงานอื่นๆในองค์กร 5.เข้าร่วมประชุม ตรวจติดตาม งานโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอก 6.ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 7.เสนอปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบให้มีความพร้อม ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 8.ร่วมวางแผนงาน ,จัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำปี/เดือน/ว…

17 October 2017 | 10:52 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments