วิศวกรสนาม (อุดรธานี)

สมัครงาน งานว่าง วิศวกรสนาม (อุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี – นัสหรือคอมมิชชั่น – ค่าเช่าบ้าน – ค่าวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่ง – ค่าปฏิบัติงานประจำโครงการ – สวัสดิการทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน – ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ส่วนลดในการซื้อโครงการของศุภาลัย – สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ – เครื่องแบบพนักงาน – ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และตรวจร่างกายประจำปี – เงินของขวัญแต่งงาน, ของขวัญคลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้ – ฯลฯ ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (อุดรธานี) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เป…รียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา, – ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น – ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนส่งให้ผู้รับเหมาลงนามในสัญญาและลงนามในแบบที่ส่งให้ก่อสร้างโครงการ, – ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีให้เป็นฉบับล่าสุดและส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง – จัดทำผังเสาเข็มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบการวางผังตอกเข็ม – จัดทำฟอร์มมาตรฐานวัสดุและแผนงานโครงการใหม่ – งานคุมก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการบ้านจัดสรร อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อัตรา เง…

24 July 2016 | 10:09 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments