วิศวกรสนาม (Site Engineer) สมุทรสาคร

รับสมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรสนาม (Site Engineer) สมุทรสาคร

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – องชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ” บทบาทหน้าที่ของพนักงาน ที่มีต่อนโยบายคุณภาพ จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆดังนี้ วิศวกรสนาม (Site Engineer) สมุทรสาคร ควบคุม ดูแล ผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างที่บริษัทก…ิการพัฒนาฝึกอบรมรายบุคคล 11. สวัสดิการหยุดในวันเกิด 12. สวัสดิการค่าโทรศัพท์ 13. สวัสดิการค่าเช่าบ้าน และอื่นๆ เพื่อพนักงานของเรา 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันชีวิตพนักงาน 3. สิทธิ์ส่วนลดในการซื้อบ้านราคาพนักงาน 4. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน 5. เงินกู้สำหรับพนักงาน 6. เงินช่วยเหลือมงคลสมรส พนักงาน 7. เงินช่วยเหลือพิธีมรณกรรมของพนักงาน และครอบครัว 8. ค่าเช่าบ้าน /ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ำมัน / ค่าเบี้ยเลี้ยง 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งภ…

10 September 2015 | 12:37 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments