วิศวกรสนาม

หางาน มองหางาน วิศวกรสนาม

NC Group – อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – มายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ประสานงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วิศวกรสนาม คุณสมบัติ ลักษณะงาน เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคา 3 ปีขึ้นไป ประสบการด้านควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้ Program MS-OFFICE…ารแผนกการตลาดออนไลน์ คุณสมบัติ ลักษณะงาน อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรม เช่น HTML , PHP , ASP , JSP หรือ อื่นๆ มีประสบการณ์ ในการทำ WEBSITE , การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing 5 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM, Google Adwords และ Google Analytics มีประสบการในการทำงานประชาสัมพันธ์ผ่าน SOCIAL NETWORK มีความสามารถในการเป็น Admin Page สื่อออนไลน์ คิดแผนงานร่วมกับทีมการตลาด สำหรับกิจกรรม Online…

15 November 2015 | 8:58 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments