วิศวกรสำนักงาน( OE./QS.) ประจำ Site จ.ราชบุรี

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรสำนักงาน( OE./QS.) ประจำ Site จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – นประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด สวัสดิการอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตำแหน่ง : วิศวกรสำนักงาน( OE./QS.) ประจำ Site จ.ราชบุรี รายละเอียดของงาน – ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา – ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง – ประสานงานข้อมูลจากฝ่าย Construction เพื่อ Control การใช้วัสดุแล…ะการตรวจสอบ Waste เพื่อทำรายงานแจ้งผุู้บริหาร – ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้วัสดุของผู้รับเหมารายย่อยให้อยู่ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม MS Office Excell คล่อง สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้าง จ.ราชบุรีได้ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่งใ…

1 September 2015 | 10:57 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments