วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา)

สมัครงาน งานว่าง วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา)

จังหวัดสงขลา – จังหวัดนครศรีธรรมราช – ะกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -สวัสดิการเงินกู้พนักงาน -เงินช่วยเหลือต่างๆ -ชุดฟอร์มพนักงาน -วันหยุดประจำปี -ค่าล่วงเวลา OT -โบนัส -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสี ฯลฯ ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา) รายละเอียดของงาน -เป็นผู้ควบคุม และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อสร้างด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ -วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย -ให้คำ…

12 December 2017 | 11:14 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments