วิศวกรส่วนงานพัฒนาเครื่องจักร (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

หางาน ค้นหางาน วิศวกรส่วนงานพัฒนาเครื่องจักร (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด – จังหวัดเชียงราย – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จร…ูปอื่นๆ วิศวกรส่วนงานพัฒนาเครื่องจักร (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 24 ต.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดทำระบบอนุรักษ์พลังงานและ Project มาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ,โครงการพัฒนาเครื่องจักร 2.ทำเอกสารและควบคุมการรับ-ส่งงานในระบบ ISO 50001 3.ทำระบบ TPM (ติดตามความคืบหน้า) สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…

25 October 2015 | 10:43 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments