วิศวกรเครื่องกล (กาฬสินธ์ุ)

งาน หางาน วิศวกรเครื่องกล (กาฬสินธ์ุ)

จังหวัดกาฬสินธุ์ – น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 2 10110 กรุงเทพฯ 10110 ผลิตภัณฑ์หลัก :: น้ำตาล โทรศัพท์ :: 0-2656-8488 โทรสาร :: 0-2656-8504 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: วิศวกรเครื่องกล (กาฬสินธ์ุ) Post Date : 5 ก.พ. 59 ประเภทตำแหน่งงาน :: วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม :: น้ำตาล จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities – รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล – รับผิดชอบงานปรับปรุงป…านที่ปฏิบัติงาน :: กาฬสินธุ์ เพศ :: ผู้ชาย อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ไม่ระบุ/ตามตกลง ระยะเวลาการประกาศ :: รับสมัครงาน : 5 ก.พ. 59 – 31 พ.ค. 59 สวัสดิการ :: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต อื่นๆ : กองทุนเงินทดแทน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, บ้านพัก, อาหาร…

10 May 2016 | 1:04 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments