วิศวกรเครื่องกล ประมาณราคา ด่วน

งาน หางานใหม่ วิศวกรเครื่องกล ประมาณราคา ด่วน

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) – ไทย – ี่ยวข้องกับแบบที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของ โครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ: 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึนไป ****มีประสบการณ์ทำงานออกแบบอาคาร 3-5 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรเครื่องกล ****มีใบ กว.ภาคีขึ้นไป 3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 4. ตรงต่อเวลาและสามาร…ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 1 สถานที่ทำงาน: ประจำสำนักงานเขตสวนดุสิต เงินเดือน: ตามประสบการณ์ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพร้ จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 7 ปี ดำเนินการสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก-ภายใน และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย อาทิ สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา โรงเรียนกีฬา บ้านและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจย์การตอบรับจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมีความสนใจในการเพิ่มบุคลากร เพ…

9 December 2016 | 8:22 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments