วิศวกรเครื่องกล (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

งาน หางาน วิศวกรเครื่องกล (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

ภาคตะวันออก – Sriracha T.Bowin Rayong N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Fair คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 25-35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 0 – 5 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด รายละเอียดงาน 1.เตรียมและสร้างกระบวนการผลิตใหม่และระบบกับสมาชิกผู้ผลิต จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและสรุปปัญหาในกิจกรรมการเตรียมการและทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตรวจสอบวิเคราะห์และศึกษ…าระบบประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์และศึกษาอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ SQCD ทำความเข้าใจกับกลไกและระบบของเครื่องและการฝึกอบรมความรู้ของคุณให้กับสมาชิกผู้ ผลิต รายงานสถานะงานควบคุมของคุณให้ผู้จัดการแผนกและทีมวิศวกรการผลิตในประเทศญี่ปุ่น แก้ปัญหาด้วยความรู้ทางด้านเทคนิคและเข้าใจสภาพความเป็นจริง 2.ช่วยงานผู้จัดการและปรับปรุงระดับการประกันคุณภาพของกระบวนการและระดับ กระบวนการผลผลิตต้นทุนและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา QCD ได้อย่างรวดเร็ว รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ QCD ให้ผู้จัดก…

16 June 2017 | 7:01 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments