วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

สมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี – 1.ดูแล จัดหา ดำเนินการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร 2.การพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐาน 3.ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับตามแผนที่วางไว้ 4.จัดหามาตรการ และเทคโนโลยีทางด้านความร้อนเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน 5.ติดตาม และควบคุมการใช้พลังงานความร้อนของหน่วยงานในโรงงาน 6.การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน 7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ จังหวัด ปราจีนบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บา…จะไม่ได้รับข้อมูลสมัครงานของท่าน) ***โปรดระบุตำแหน่งงานและพื้นที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำจังหวัดปราจีนบุรี บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 Tel: สำนักงานบางบอน โทร 02-415-0100-3 ต่อ 1060,1140, โรงงานปราจีนบุรี โทร 037-239-239 ต่อ 2700 หรือ 2687 WebSite:…

5 September 2015 | 7:45 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments