วิศวกรเครื่องกล

งาน ค้นหางาน วิศวกรเครื่องกล

ไทย – automatic transmissions for SKYACTIV models produced at AAT and other Mazda vehicle production facilities around the world. The new plant will strengthen Mazda’s global production by responding to increasing demand for automatic transmissions. งานอื่นๆ วิศวกรเครื่องกล ระยอง เงินเดือน ไม่ระบุ ระดับภาษา None Fair รายละเอียด รายละเอียดงาน 1.เตรียมและสร้างกระบวนการผลิตใหม่และระบบกับสมาชิกผู้ผลิต จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและสรุปปัญหาในกิจกรรมการเตรียมการและทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตร…วจสอบวิเคราะห์และศึกษาระบบประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์และศึกษาอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ SQCD ทำความเข้าใจกับกลไกและระบบของเครื่องและการฝึกอบรมความรู้ของคุณให้กับสมาชิกผู้ ผลิต รายงานสถานะงานควบคุมของคุณให้ผู้จัดการแผนกและทีมวิศวกรการผลิตในประเทศญี่ปุ่น แก้ปัญหาด้วยความรู้ทางด้านเทคนิคและเข้าใจสภาพความเป็นจริง 2.ช่วยงานผู้จัดการและปรับปรุงระดับการประกันคุณภาพของกระบวนการและระดับ กระบวนการผลผลิตต้นทุนและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา QCD ได้อย่างรวดเร็ว รา…

1 September 2017 | 7:56 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments