วิศวกรเครื่องกล (Engineer) ประจำระยอง

งาน งานว่าง วิศวกรเครื่องกล (Engineer) ประจำระยอง

กรุงเทพฯ – บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทฯ ดำเนินงานมากว่า 33 ปี เกี่ยวกับการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบรอยเชื่อมโลหะของโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีแบบไม่ทำลาย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาที่มาบตาพุด จ.ระยอง ลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมีและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ วิศวกรเครื่องกล (Engineer) ประจำระยอง 1.เป็นผู้ตรวจสอบรอยเชื่อมของโลหะโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพ (NDT) ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม อาทิ ภาชนะรับแรงดัน ถังเก็บน้ำม…ันดิบ โครงสร้างเหล็กฯ 2.จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบและตรวจสอบเสนอให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน อัตรา 2 เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินช่วยเหลืองานแต่ง, ลาคลอด, งานบวช, งานศพ ประกันชีวิต,สุขภาพและอุบัติเหตุหมู่ ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการเงินกู้ ค่าการศึกษาบุตร เครื่องแบบ หรือเงินค่าเครื่องแบบ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล โลหการ อ…

13 November 2015 | 8:43 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments