วิศวกร/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ระยอง) ด่วนมาก

รับสมัครงาน หางาน วิศวกร/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ระยอง) ด่วนมาก

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – ลังการผลิต 500,000 ตันต่อปี โครงการ “Green Mill Project” จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานสำหรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงพิเศษ (low, medium, and high carbon steel) ด้วยเศษเหล็กโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยมีการติดตั้งโรงงานบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ล่าสุด (State of the Art Fume Treatment Plant) ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี สามารถรับประกันคุณภาพอากาศดีกว่ามาตรฐานการควบคุมของโลก (เพียง 1 ใน 3 ของที่กฎหมายกำหนด) โดยโครงการนี้ใช้เทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) เป็นโ…ครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิศวกร/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ระยอง) ด่วนมาก! จัดซื้อจัดจ้าง อัตรา : 1 เงินเดือน : ืN/A สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา(โอที) ค่ากะการทำงาน พักร้อน 8-15 วันต่อปี ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าทำทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. วุฒิกา…

26 July 2017 | 5:11 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments