วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน

สมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ – บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกันในการให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำแลป้องกันน้ำท่วม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง…ะกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัสประจำปี – สวัสดิการกีฬา – เลี้ยงสังสรรประจำปี – การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี – สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ตำแหน่ง : วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาโท / ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ / วิศวกรรมชลประทาน มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน วิศว…

27 September 2016 | 10:59 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments