วิศวกรโครงการ(วิศวกรรมโยธาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีเขียว)

หางาน หางานใหม่ วิศวกรโครงการ(วิศวกรรมโยธาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีเขียว)

กรุงเทพฯ – ละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีช…วลชนกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามสัญญาของบริษัทฯ (โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีเขียว) – ติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการดำเนินโครงการ – ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 2-3 ปี สวัสดิการ : บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมและเงินทดแทน สวัสดิการเงินกู้พนักงาน สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ( ธ…

15 January 2017 | 8:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments