วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก)

สมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บางพลัด, กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก) -บริหารงานโครงการ -การบริหารงานก่อนเปิดหน่วยงาน -การกำกับดูแลโครงการ -การจัดทำแผนงานและรายงานการปฎิบัติงาน -อื่นๆ อัตรา 2 เงินเดือน… ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ 1.ประกันสุขภาพกลุ่ม 2.ชุดฟอร์มพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี 4.ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. (สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542) 5.โบนัส (ตามผลประกอบการประจำปี) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 4. มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีวิศวกร 5. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จ…

22 October 2015 | 7:56 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments