วิศวกรโครงการ ประจำไซต์งานหนองจอก,ลาดกระบัง,สมุทรปราการ >>ด่วน

รับสมัครงาน หางาน วิศวกรโครงการ ประจำไซต์งานหนองจอก,ลาดกระบัง,สมุทรปราการ >>ด่วน

กรุงเทพฯ – สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง),สมุทรปราการ (บางพลี),กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) เงินเดือน(บาท) :ไม่ระบุ – ศึกษารายละเอียด อ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างของโครงการ วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี – เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้างรวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ – ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการให้อยู่ในงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด – ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ตรงตามแบบและเสร็จทันแผนที่กำหนดได้ – ร่วมจัดทำแผนงานก่อสร้างโครงการ (Master Construction Schedule) – มีความสามารถด้านการ…ใช้โปรแกรม MS-Offic, AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ – จัดทำรายงาน รายละเอียดความคืนหน้าของโครงการ – ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ ในเรื่องกำหนดของการส่งของ/ส่งงาน – ประสานงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) – พิจารณาจัดหาผู้รับเหมาช่วงอย่างเหมาะสม รวมถึงการทำสัญญา ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้ – ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ ติดต่อหาผู้รับเหมารายใหม่ เมื่อมีความจำเป็น – ติดตามการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับการเบิกงวดของโครงการ – ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินงวดของผู้รับเหมา – ด…

9 December 2016 | 11:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments