วิศวกรโครงการ วิศวกรเครื่องกล (งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง/ระบบปรับอากาศ)

รับสมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรโครงการ วิศวกรเครื่องกล (งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง/ระบบปรับอากาศ)

TSM Construction Co., Ltd. – จังหวัดฉะเชิงเทรา – TSM Construction Co., Ltd. บริษัทรับเหมา งานก่อสร้างอาคารสูงทั่วไปและงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศ, งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง วิศวกรโครงการ วิศวกรเครื่องกล (งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง/ระบบปรับอากาศ) งานประจำ / ชั่วคราว 1. ดูแลการวางแผนงานติดตั้งและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา 2. จัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง แบบส่งงาน เอกสารขออนุมัติวัสดุงาน และอื่นๆ ที่ทำให้งานสำเร็จ 3. จัดทำรายการวัสดุอ…ุปกรณ์และจำนวน ที่ใช้ในงานฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อฯ 4. จัดทำ Progress Report, Payment 5. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 6. ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 7. ทำรายงานประจำวัน, แผนงานประจำสัปดาห์ 8. ถอดแบบ-ประมาณราคา 9. ประสานงานฯ ทีมงานกับเจ้าของโครงการ/บริษัทฯ ที่ปรึกษา/บริษัทผู้ว่าจ้าง/ผู้บริหารบริษัทฯ/ผู้ใต้บังคับบัญชา อัตรา 3 เงินเดือน 15,000-45,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ถึง 40 ปี 2. 2…

13 January 2016 | 6:17 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments