วิศวกรโครงการ / วิศวกรไฟฟ้า /ช่างเทคนิคสถาปัตย์/งานระบบ (มธ.รังสิต)

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกรโครงการ / วิศวกรไฟฟ้า /ช่างเทคนิคสถาปัตย์/งานระบบ (มธ.รังสิต)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – เป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ (Project Management Consultant) ที่ให้บริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (Design &Construction Management) ให้กับโครงการของหน่วยงานราชการ สวัสดิการ – ประกันสังคม – เบี้ยเลี้ยง – โบนัส ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ / วิศวกรไฟฟ้า /ช่างเทคนิคสถาปัตย์/งานระบบ (มธ.รังสิต) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้จัดการโครงการในการอนุมัติแผนงาน วัสดุ Shop drawingขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างฯ และAs-Built Drawing – จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบประเมินความก้าว…หน้าของงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ทุกๆ๑๕วัน และประจำเดือนเสนอผู้จัดการโครงการ – ควบคุมงานก่อสร้างในภาคสนามในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ ติดตามประสานงานการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามแบบก่อสร้าง, ข้อกำหนด, เวลา, สัญญา และมาตรฐานที่ดีตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม – รับผิดชอบควบคุมในเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุในสัญญาก่อนนำมาใช้ – ตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง และต้องรายงานผู้จัดการโครงการทราบ หรือสั่งการโดยทันที – ฯล…

14 September 2016 | 10:48 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments