วิศวกรโครงการ – สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หางาน ค้นหางาน วิศวกรโครงการ – สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

Univentures PCL – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th RESPONSIBILITIES บริหารโครงการ วางแผนและควบคุมงานติดตั้งระบบ CCTV , Car Parking, Access Control และ BAS ควบคุมการทำงานของทีมงาน และผู้รับเหมา ประสานงานกับลูกค้า โครงการก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของงาน โครงการ และความเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยระหว่างทำงาน จนถึงขั้นตอนการส่งมอบงาน ดูแลการจัดหาและประสานงานกับ Subcontractor และ Supplier QUALIFICATIONS เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สำเร็จก…ารศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ และติดตั้งระบบ CCTV , Car Parking, Access Control และ BAS ประเภทธุรกิจ วิศวกรรม SKILLS PREFERRED Business: Property Management / Development Engineering: Civil Engineering Engineering: Construction Monitoring Engineering: Electronics EXPERIENCE REQUIRED: 3 ปี EDUCATION PREFERRED คณะวิศวกรรมศาสตร์ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN…

19 January 2018 | 8:05 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments