วิศวกรโครงการ (เครื่องกล) ธุรกิจไฟฟ้า

งาน กำลังหางาน วิศวกรโครงการ (เครื่องกล) ธุรกิจไฟฟ้า

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – กรุงเทพฯ – บรวม และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบพิจารณาในการตัดสินใจทำธุรกรรมในตลาดสินค้าล่วงหน้าต่อคณะกรรมการขายน้ำตาลและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการรวมข้อมูลของฝ่ายที่นำเสนอต่อผู้บริหารแบบรายวัน และรายสัปดาห์ให้ถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลของฝ่าย เพื่อการนำเสนอ และค้นหา เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม Qualifications ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก มีปร…

7 September 2016 | 7:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments