วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) ธุรกิจไฟฟ้า

สมัครงาน งานใหม่ วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) ธุรกิจไฟฟ้า

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities จัดทำข้อเสนอโครงการ ESCO, รายงานตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นและคำนวณ มาตรการการประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาล และโรงผลิตเอทานอล ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้า บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินระบบ สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้น โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ… Qualifications วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนต่างๆ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า ชีวมวลจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยภาคีวิศวกร หากมีสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None…

25 August 2016 | 7:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments