วิศวกรโครงการ

หางาน งานใหม่ วิศวกรโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ – -งานควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน คำนวณโครงสร้างต่างๆ และทำงานที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณไซด์งาน -ตรวจสอบพริอมจัดทำใบตั้งเบิกงวดงาน/วัสดุอุปกรณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรโยธา ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. ปร…ะสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในด้านการคุมงานและตรวจสอบคุณภาพงาน 2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ 5 ปีขึ้นไป 3. มีทักษะการเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 4. มีใบประกอบวิชาชีพ อย่างถูกต้อง 5. ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท…

6 June 2017 | 10:55 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments