วิศวกรโครงการ(Project Engineer)

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกรโครงการ(Project Engineer)

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด – ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – หลักสี่, กรุงเทพฯ – บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในส่วนภาครัฐ-เอกชน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2539 โดยได้รับประกาศจากกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ทางบริษัทฯ ก่อสร้าง ถนน สะพาน เขื่อน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและตรงต่อเวลา วิศวกรโครงการ(Project Engineer) – วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา – ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน… – ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดรายได้ ยอดโอน, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – อาหารกลางวัน – ชุดยูนิฟอร์ม – ตรวจสุขภาพประจำปี – ที่พัก (ต่างจังหวัด) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, – ของขวัญการสมรส, การมีบุตร – ของเยี่ยมไข้ ในกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล – งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี – ปรับเงินเ…

9 August 2018 | 7:56 am งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments

comments