วิศวกรโครงสร้าง (ออกแบบ)

หางาน กำลังหางาน วิศวกรโครงสร้าง (ออกแบบ)

SMCC (Thailand) Co., Ltd. – จังหวัดชลบุรี – – Chid Lom Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : None คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 24-35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 2 – 5 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด 【หน้าที่ความรับผิดชอบ】 ・ ออกแบบวิศวกรรมภายใต้การแนะนำของวิศวกรอาวุโสด้านโครงสร้าง ・ จัดเตรียมเอกสารการคำนวณรวมทั้งเอกสารปรับปรุงการออกแบบเปลี่ยนแปลงไปในสาขา ・ ติดต่อประสานงานกับช่างเขียน…แบบ ・ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบ ・ ทวนการออกแบบโครงสร้างวิศวกร 【คุณสมบัติ】 ・ เพศชายหรือหญิง ・ อายุระหว่าง 24-35 ปี ・ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปีทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ・ ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านสาขาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ・ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ・ มีความรู้พื้นฐานด้าน computer software เช่น Auto CAD โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง และ MS office ・ ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรมืออาชีพ 【สถานที่ทำงาน】 ・ ชลบุร…

27 June 2017 | 7:49 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments