วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

รับสมัครงาน กำลังหางาน วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – สามารถดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ มีความรู้ด้านงานติดตั้ง และซ่อมบำรุง ทางด้าน fiber และ Dropwire จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร ส่ง E-mail ประวัติ สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) ติดต่อ Recruitment บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-016-5555…นบริษัทในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และธุรกิจเกมส์ออนไลน์ สวัสดิการ – ตามระเบียบและโครงสร้างของบริษัท ตำแหน่ง : วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน) รายละเอียดของงาน ติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพงานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเบญจจินดา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 20 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิค…

26 September 2018 | 10:42 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments