วิศวกรโพลีเมอร์ ประจำสาขาสระบุรี ด่วน

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกรโพลีเมอร์ ประจำสาขาสระบุรี ด่วน

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด – จังหวัดสระบุรี – ารไปสู่การเป็น Social Enterprise ที่เติบโตคู่ไปกับการเจริญของสังคม ตลอดเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงาน รวมทั้งความไว้วางใจที่ได้รับจากหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเมืองสะอาดได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและสมดุลย์ มีความมั่นคงและพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน วิศวกรโพลีเมอร์ ประจำสาขาสระบุรี ด่วน ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงานและกำกับดูแลระบบและกระบ…วนการในการจัดแปรรูปพลาสติกเป็นไม้สังเคราะห์ (WPC) อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและประสบการณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม, และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดให้เพิ่ม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี 2. 2.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรโพลิเมอร์ /วิศวกรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า 3. 3.มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานแปรรูปไม้พลาสติกสังเคราะห์ (WPC)อย่างน้อย1ปี 4. 4.สามารถมาปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.ภาชี จ.สระบุรี และไปช่วยงานที่สมุย และทำงานนอกเวลาได้ 5. 5.มีความอดทนต่อก…

19 August 2015 | 2:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments