วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รับสมัครงาน งานว่าง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมชลประทาน – กรุงเทพฯ – ื่อให้เกิดความปลอดภัย (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง (๔) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเรียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน (๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ (๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน…Job information Reference Id: Bkp_0003428 Company: Position name: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ Job location: Non-Thais allowed: No Job type: Permanent Vacancy: 10 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Bachelor’s degree up Monthly salary range: 15,000 – 16,500 B Job field(s): Copy short url 0 0 Job description ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชา…

26 November 2016 | 8:35 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments