วิศวกรโยธาประจำโครงการ (Civil Engineer)

สมัครงาน กำลังหางาน วิศวกรโยธาประจำโครงการ (Civil Engineer)

Saha Pathanapibul PCL – ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – QUALIFICATIONS เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับผู้รับเหมา และงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีมาตรฐานตามแบบของ วสท. (งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) ตลอดจนความสามารถในการอ่านแบบได้อย่างละเอียด ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ในการออกแบบโครงสร้าง และคำนวณโคร…งสร้างได้ รวมถึงการออกแบบด้วยโปรแกรม 3D และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานหนักภายใต้สภาวะกดดัน โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี, มีทักษะการแก้ไขปัญหา และคิดวิเคราะห์เชิงระบบ, เน้นการทำงานเชิงรุก, มีความรับผิดชอบอย่างสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีความทุ่มเทในการทำงาน สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาพิเศษ ประเภทธุรกิจ วิศวกรรม SKILLS PREFERRED Engineering: Civil Engineering Engineering: Civil Engineering Languages…

19 October 2017 | 7:46 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments