วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน จ.พิษณุโลก)

งาน ค้นหางาน วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน จ.พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก – . ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง ) 3. ค่าเดินทาง ( เฉพาะบางตำแหน่ง ) 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. โบนัสประจำปี ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. (วันเสาร์ เลิกงาน 15.00 น.) ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน จ.พิษณุโลก) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมงานด้านตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 2. รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้างานบริหารโครงการ (รายงานประจำเดือน) 4. ออกแบบ และจัดท…ำรายการคำนวณงานก่อสร้าง 5. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดทำข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 27 – 38 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา – ก่อสร้าง สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ ( ไม่ติดขัดเรื่องการเดินทาง ) สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล) สามารถทำงาน On-Site ได…

30 September 2015 | 10:35 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments