วิศวกรโยธา ( วิศวกรโครงการ ) จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา หรือ จังหวัดชลบุรี

รับสมัครงาน หางาน วิศวกรโยธา ( วิศวกรโครงการ ) จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา หรือ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างอาคารสูง วิศวกรโยธา ( วิศวกรโครงการ ) จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา หรือ จังหวัดชลบุรี ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ ทำแบบสำหรับก่อสร้าง วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุ อัตรา 2 เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัต…ามปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าหรือระดับบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วืทยาเขตพัทลุง และโครงการก่อสร้างจังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน ด้วยตนเองที่ หน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 โทรศัพท์ 087-294-1894 หรือ หน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มห…

5 November 2015 | 6:30 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments