วิศวกรโยธา สังกัดโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

งาน กำลังหางาน วิศวกรโยธา สังกัดโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก – ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อบริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ อาทิ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบของโครงการต่าง ๆ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) การทำงานบนพื้นฐานความถูกต้องตามมาตรฐานสากล และทันความต้องการของลูกค้าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยดีเสมอมา เช่น กรมทางหลวงชนบท ,การประปาส่วนภูมิภาค ,กร…มชลประทาน ,สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ,กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ,นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ,บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ฯลฯ สวัสดิการ – ประกันชีวิตกลุ่ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – วันหยุดตามประเพณี – พักร้อนประจำปี – งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่ – ประกันสังคม – สัมมนากลางปีและปลายปี – ทัศนศึกษาทางวิชาการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา สังกัดโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก รายละเอียดของงาน – ควบคุมง…

26 April 2017 | 10:47 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments