วิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้าง ด่วน

รับสมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้าง ด่วน

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) – ไทย – รียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของ โครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ: 1. ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป ***มีประสบการณ์ 3-5 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรโยธา ***มีใบ กว. ภาคีขึ้นไป 3. สามารถทำโปรแกรม Present 3d max / Illustrator / Photoshop / Auto cad (หากสามารถทำโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ได้จะพิจา…รณาเป็นพิเศษ) 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 5. ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง 6. มีทักษะในการออกแบบ/ ตรวจสอบและคอมเม้นแบบ/ sketch แบบงานสถาปัตยกรรม 7. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น บุคคลที่ติดต่อ: คุณจุฑารัตน์ (มิ้นท์) ส่งCV/ Port ผลงานของท่านมาได้ที่อีเมลล์ E-Mail:…

9 December 2016 | 2:50 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments