วิศวกรโยธา OE (จ.สระแก้ว)

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรโยธา OE (จ.สระแก้ว)

กรุงเทพฯ – “ขยายงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพี สำรวจ ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภายในประเทศและประเทศข้างเคียง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ภายใต้หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีเหตุผล” สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (วัฒนานคร) เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 32,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก Design – ตร…ี่เกี่ยวข้อง เช่น รายการประกอบแบบ การแก้ปัญหา – สามารถประเมิน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขและแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา – สามารถจัดทำแผนงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายที่ได้สอดคล้องแผนงานหลัก และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม – สามารถสรุปควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา Team work – สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลขององค์กร – สามารถประสานงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย งานโครงการ – ต้องควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับโครงการที่รับผิดช…

11 April 2017 | 10:16 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments