วิศวกรโยธา

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรโยธา

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา วิศวกรโยธา การก่อสร้างโรงงานคอนกรีต ตั้งแต่การออกแบบ ประมาณราคา ประสานงานผู้รับเหมา วางแผน ควบคุมและครวจสอบ การก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อัตรา : 1 เงินเดือน : ตา…ิบัติงานนอกสถานที่) 17.การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก 18.วันหยุดพักร้อนประจำปี 19.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ขึ้นไป/ปี 20.งานเลี้ยงสังสรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาด้านก่อสร้าง 2. ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 0-1 ปี 3. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Office, Excel) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : 1) ส่งเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองทางไปรษณีย์มา…

31 January 2018 | 8:53 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments